• xxxw.jpg
 • jyjx_01.gif鲁山县2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师公告
 • 鲁山县2016年公开招聘事业单位人事代理

  普通高中(职教中心)教师公告
   

       根据《河南省人事代理暂行办法》(豫人才〔1996〕9号)及《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)有关要求,经县委、县政府研究,决定2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师110人。网上报名时间为2016年6月15日--2016年6月17日。详情请登陆鲁山一高网站。
      咨询电话:
      一高:0375-5032230或15993532669。
      三高(职教中心):0375-5606888;0375-5605866
      江河高中:13938658743或15938992056。

  2016年公开招聘事业单位人事代理普通高中(职教中心)教师工作领导组

                            2016年6月8日

  附件:岗位计划.doc